Szkolenie w zakresie zasad odliczania VAT od samochodów oraz VAT należny i naliczony od umów najmu i mediów.

07.04.14 09:27

 

W dniu 15 kwietnia 2014r (wtorek) organizujemy szkolenie w zakresie zasad odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014r oraz VAT należny i naliczony od umów najmu i mediów.

Z dniem 1 kwietnia 2014r nastąpiły istotne zmiany między innymi w zakresie zasad odliczania VAT od samochodów, wydatków eksploatacyjnych i sposobu dokumentowania ich przebiegu oraz zgłaszania informacji o pojazdach do Urzędu Skarbowego. Ilość tych zmian, a także ich skomplikowany charakter – jak to wynika z otrzymywanych od Państwa informacji – stwarzają istotne problemy interpretacyjne i związane z realizacją nałożonych na jednostki obowiązków zgłoszeniowych i ewidencyjnych. W związku z tym tutejszy Oddział KZRS postanowił zorganizować dla Państwa szkolenie z powyższego zakresu. Ponadto zakres szkolenia zostanie rozszerzony o zmiany dotyczące obowiązków podatkowych (VAT należny i naliczony) ze szczególnym uwzględnieniem umów najmu i rozliczania VAT od mediów. Powyższe szkolenie, które poprowadzi Pani Kazimiera Kucharczyk z US w Legnicy, odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2014r (wtorek) w świetlicy w siedzibie Oddziału KZRS w Katowicach przy ul.Korfantego 105 – początek szkolenia od godz.1000.

 

Odpłatność za udział w szkoleniu i materiały szkoleniowe wyniesie 200zł brutto (łącznie z 23% podatkiem VAT) – płatne gotówką w dniu szkolenia.

 

Jednocześnie informuję, ze dla zainteresowanych zorganizujemy przejazd autokarem z Kłobucka do Katowic i z powrotem.

Trasa autokaru będzie następująca:

1) wyjazd z Kłobucka spod domu towarowego „Merkury” o godz. 730 do Częstochowy – plac manewrowy PKS (tam gdzie zawsze),

2) odjazd z Częstochowy o godz.800 z przystankami w:

a)Koziegłowach przy domu handlowym „Koziołek” około godz.830,

b) Siewierzu na przystanku PKS przed sygnalizacją świetlną od strony Częstochowy około 840.

 

Osoby zainteresowane przejazdem autokarem proszone są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie do A.Kucharskiego (nr.tel.501-136-001 lub 691-747-036) w nieprzekraczalnym terminie do 11.04.2014r.

Odpłatność osób, które skorzystają z autokaru wzrośnie o 50.00zł i wynosić będzie 250,00zł brutto (łącznie z VAT) również płatne gotówką w dniu szkolenia.

Bliższych informacji o szkoleniu można uzyskać pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

 Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące prezentowanej w serwisie oferty, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Zapewniamy, że odpowiedź nadejdzie w niedługim czasie.