Szkolenia dla członków Zarządów Spółdzielni i głównych księgowych

09.09.13 12:37

 

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „S.Ch.” – Oddział Okręgowy w Katowicach zaprasza na następujące szkolenia:

1. Prezesów Zarządów w dniach od 15 do 17.10.2013r (wtorek, środa i czwartek).

2. Głównych księgowych w dniach od 21. do 23.10.2013r (poniedziałek, wtorek i środa).

Powyższe szkolenia odbędą się w Spółdzielni „Kłos” w Wiśle-Nowa Osada, ul. Na Stoku 2 – rozpoczęcie szkoleń nastąpi od godz. 13:00 odpowiednio w dniach 15 i 21.10.2013r.

 

Przewidujemy następującą tematykę szkoleń:

I. Prezesi Zarządów,

1) Zmiany w prawie pracy(czas pracy, świadectwo pracy, uprawnienia rodzicielskie itp.)

2) Wybrane zagadnienia dotyczące zmian w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem:

a) obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów

w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań,

b) nowych zasad stosowania tzw. „ulgi na złe długi”,

c) terminów zapłaty w transakcjach handlowych,

d) zmian rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących,

e) zasad dokumentowania transakcji sprzedaży

3) Obowiązki Zarządu związane ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego,

 

4) Sprawy bieżące

II. Główni księgowi

1) Podatek od towarów i usług (VAT),

2) Wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób prawnych,

3) Tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizujących na należności,

4) Propozycje zmian w ustawie o rachunkowości,

5) Wybrane zagadnienia dotyczące sprawozdań finansowych za 2013r – część pierwsza,

6) Sprawy bieżące,

 

Uczestnicy powyższego szkolenia otrzymają opracowanie książkowe (wydane przez KZRS „S.Ch.” w Warszawie) dotyczące zmian w podatku od towarów i usług (VAT)

 

 

Odpłatność za szkolenie i zakwaterowanie –płatne gotówką w czasie szkoleń – wynosi od 1 osoby

1) w przypadku głównych księgowych łącznie z w. w. książką – 510,00 netto plus podatek VAT,

2) w przypadku Prezesów Zarządów – 460,00 zł netto plus podatek VAT.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zorganizowania zbiorowego wyjazdu autokarem do Wisły i z powrotem, ale będzie to uzależnione od liczby osób zainteresowanych takim wyjazdem (minimum po 15 osób).

O ile dojdzie do skutku wyjazd autokarem to nastąpi on odpowiednio w dniach 21.10.2013r. (główni księgowi) i 15.10.2013r (Prezesi Zarządów) o godz. 7:30 z Kłobucka spod domu handlowego „Merkury” z przystankami w:

- Częstochowie o godz. 8:00(plac PKS – tam gdzie zawsze),

- Koziegłowach około godz. 8:30(przy domu towarowym „Koziołek”),

- Siewierzu około godz. 8:45 (przystanek PKS pod sygnalizacją

świetlną od strony Częstochowy),

- Katowicach około godz.9:30 (siedziba Oddziału KZRS, ul. Aleja

Korfantego 105).

Odpłatność osób, które skorzystają z autokaru wzrasta o 100,00 zł netto od 1 osoby i wynosić będzie netto 610,00 (Główni księgowi) i 560,00 zł (Prezesi Zarządów) plus podatek VAT.

Uczestnicy szkoleń, którzy chcą skorzystać z przejazdu autokarem proszeni są zgłosić ten fakt telefonicznie do Arkadiusza Kucharskiego (nr telefonu 501-136-001 i 691-747-036) w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2013.

 Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące prezentowanej w serwisie oferty, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Zapewniamy, że odpowiedź nadejdzie w niedługim czasie.