Zmiana zakresu szkolenia, które odbędzie się w dniach 24-26.10.2017r w Wiśle

03.10.17 10:32

 

Uprzejmie informuję, że z przyczyn organizacyjnych szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracodawców i osób kierujących zespołami pracowników przenosimy na 2018r.

W to miejsce w podanym wyżej terminie to jest 24,25,26.10.2017r (wtorek-czwartek) odbędzie się szkolenie adresowane do członków Zarządu. Tematami tego szkolenia będą:

1. Wynik finansowy i podatkowy Spółdzielni – możliwość jego kształtowania – w świetle obowiązujących przepisów w sprawach:

a) Zasad naliczania amortyzacji środków trwałych przy uwzględnieniu nowych rozwiązań obowiązujących od 2017r,

b) Sposobu kwalifikowania zrealizowanych prac remontowo modernizacyjnych,

c) Wybranych zagadnień wynikających z ustawy Prawo Spółdzielcze w tym wkładów pieniężnych członków, pożyczek od członków.

2. Obowiązki związane z inwentaryzacją aktywów i pasywów Spółdzielni w tym dotyczące inwentaryzacji rocznej.

3. Zasady wyceny na dzień bilansowy – zapasów należności i funduszy własnych.

4. Zmiany w ustawie o rachunkowości odnoszących się do sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności.

5. Współpraca gospodarcza spółdzielni poprzez:

a) Platformę Handlową Gminnych Spółdzielń

- zasady współpracy przedstawi Członek Zarządu Viggen PHGS Pan Robert Loranc,

b) współpraca z firmą ubezpieczeniową Concordia Ubezpieczenia – przedstawienia programu Concordia Spółdzielca dokona Pan Józef Wasilewski – Menadżer Sprzedaży Centrali CU.

6. Informacja z przebiegu XII Zjazdu Delegatów KZRS SCh odbytego w dniu 26.09.2017r oraz spotkania spółdzielców z okazji 25 lecia KZRS „S.Ch."

7. Informacja Rady Nadzorczej Spółdzielni „Kłos” w Wiśle – Nowa Osada na temat podjętych decyzji dotyczących funkcjonowania ośrodka.

Powyższe szkolenie rozpocznie się w dniu 24.10.2017r o godz.13:00. Uprzejmie proszę o telefoniczne zgłoszenie osób, które wezmą udział w szkoleniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2017r – numery tel.- siedziba Oddziału KZRS Katowice: 32/258-59-44, A.Żochowski:501-715-205, A.Kucharski: 501-136-001.

Koszt szkolenia wraz z zakwaterowaniem wynosi netto 471,55zł plus podatek VAT 108,46zł – razem brutto 580,01zł od jednego uczestnika – płatne gotówką w czasie szkolenia.

Jednocześnie informuje, że istnieje możliwość zorganizowania wyjazdu na szkolenie i z powrotem autokarem. Będzie to jednak uzależnione od liczby osób zainteresowanych takim wyjazdem (minimum 15 osób). O ile dojdzie do skutku wyjazd autokarem to osoby zainteresowane powiadomimy odrębnie o trasie i godzinach przejazdu. Dodatkowa odpłatność za skorzystanie z autokaru wynosić będzie 100,00zł dla osób wsiadających w Kłobucku, Częstochowie, Koziegłowach i Siewierzu, a 50,00zł dla osób wsiadających w Katowicach. Osoby chcące skorzystać z autokaru proszone są o telefoniczne zgłoszenie do A.Kucharskiego nr.te.501-136-001 w nieprzekraczalnym terminie do 16.10.2017r.

 Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące prezentowanej w serwisie oferty, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Zapewniamy, że odpowiedź nadejdzie w niedługim czasie.