Świadczymy usługi instruktażu i pomocy członkom oraz współpracującym ze Związkiem jednostkom w zakresie:


zasad ewidencji operacji gospodarczych oraz wdrażania nowych rozwiązań w związku z nowelizacja, zmianami przepisów o rachunkowości, podatkowych,
rozliczeń z budżetem zobowiązań podatkowych, a w szczególności: podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości,
naliczeń składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczeń świadczeń z tego tytułu,
sporządzania rocznych sprawozdań finansowych,
ochrony mienia, z uwzględnieniem zasad jego powierzania i inwentaryzacji,
prawidłowości dokumentowania operacji sprzedaży podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,
popularyzacji i wyjaśniania bardziej złożonej problematyki z zakresu prawa spółdzielczego, prawa pracy, prawa gospodarczego,
regulowania stanu prawnego posiadanych nieruchomości oraz w zagospodarowania posiadanego, a niewykorzystywanego majątku,
windykacji należności z różnych tytułów.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące prezentowanej w serwisie oferty, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Zapewniamy, że odpowiedź nadejdzie w niedługim czasie.