Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń dla pracowników i kierownictwa spółdzielń oraz innych podmiotów gospodarczych w zakresie:


podstaw rachunkowości oraz ewidencji operacji gospodarczych,
rozliczeń z budżetem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: zmiany w unormowaniach prawnych, interpretacją wprowadzonych zmian, grożące konsekwencje karno-finansowe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów,
doskonalenia organizacji produkcji piekarniczej, normowania produkcji, dokumentowania operacji gospodarczych w produkcji,
przepisów BHP - kursy podstawowe i okresowe z zakresu BHP dla pracowników z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych zawodów oraz dla kadry kierowniczej i pracowników służby BHP,
wybranej problematyki - seminaria m.in.: z prawa pracy, prawa spółdzielczego, prawa gospodarczego, finansów, analizy finansowej, przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej,
obsługi komputera oraz zasad ewidencji operacji gospodarczo-finansowych przy pomocy komputera.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące prezentowanej w serwisie oferty, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Zapewniamy, że odpowiedź nadejdzie w niedługim czasie.